Afbeelding van
Ons kwaliteitstrio

Goed

4.48/5.00

Betrouwbare webshop

Meer dan 1 milj. tevreden klanten
Gratis verzending
Spoeddruk en spoedzending

020 262 19 19   Ma-vr 8-17 u

De weg naar het optimale gedrukte product bestaat uit veel stappen: gegevenscontrole, drukwerkvoorbereiding, offsetdruk, digitale druk, vervolgbewerkingen en snijden evenals verzenden. Voor een optimaal resultaat maakt Onlineprinters gebruik van moderne techniek, gekwalificeerde medewerkers en een continue kwaliteitscontrole. Als een van de eerste drukkerijen in Europa werd onze productie door onafhankelijke controleurs onderscheiden met de voornaamste certificeringen op het gebied van drukken.


Onze maatregelen voor het industrieel onlinedrukken hebben de controleurs overtuigd. Daarmee hebben wij niet alleen een zeer divers assortiment gedrukte producten en leveren snel, maar zorgen ook bij herdrukken voor identieke producten.

ProcessStandard Offset (PSO)

De ProcessStandard Offset (PSO) is de beschrijving van een industrieel georiënteerde en gestandaardiseerde procedure bij de vervaardiging van drukwerk en voldoet aan de internationale normserie ISO 12647. PSO is "dé" standaard van de drukindustrie waarmee de productie van drukwerk, van de gegevensregistratie tot en met het kant-en-klare gedrukte product, kwalitatief kan worden gewaarborgd.  
Dat betekent, dat het productieproces bewaakt, geregeld en gecontroleerd wordt, om uiteindelijk te worden gecertificeerd. 

 

 

ProcessStandard Digital (PSD)

Bij de PSD-certificering moet onder andere het drukresultaat de toets van genormeerde ISO-druk- en proofvoorwaarden doorstaan. De genormeerde metingen zijn bedoeld om het proces te regelen en de kwaliteit te waarborgen, en correleren goed met de waarneming van het menselijk oog. Het kwaliteitsmanagement omvat alle kwaliteitsborgende en georganiseerde maatregelen bij het digitaal drukken. Deze zijn bedoeld om producten, processen of diensten te verbeteren.

 

 

 

Vervolgbewerkingen van gedrukte producten

Om een optimaal resultaat bij drukwerk te bereiken, zijn snijmarge, vouwen, hechten en lijmen heel belangrijke factoren. Bij de kwaliteitscontrole voor de certificering van de vervolgbewerkingen worden juiste deze stappen bij de voorbereiding en uitvoering tijdens de productie in aanmerking genomen.  
Er moet aan de volgende controlecriteria worden voldaan: markering voor snijmarge, vouw en het verzamelen van de drukvellen, droge en schuurbestendige drukinkt, kwaliteitscontrolesystemen evenals schone werkplekken.  

Onze kwaliteitskenmerken

Bij de inktbezetting moeten alle vier de kleuren precies op elkaar liggen, zodat er geen overdrukfouten ontstaan.

Niet te veel, niet te weinig: De operator van de machine moet weten hoe hij een optimale inktbezetting op het aanwezige substraat realiseert.

Onder genormeerd licht wordt de kleurkwaliteit van elk drukvel gecontroleerd.

Het drukvel heeft onder andere een signatuur, snijtekens, paskruizen en kleurenbalken nodig.

Er wordt parallel met de looprichting van het papier gevouwen, omdat er anders lelijke breuken ontstaan.

Voor verschillende soorten vervolgbewerkingen zijn verschillende kwaliteitskenmerken nodig.

In de offsetdruk worden voor de vierkleurendruk (CMYK) aluminium platen belicht. De pasnauwkeurigheid daarvan moet minder dan 53 micrometer bedragen.

Gecertificeerde bedrijven moeten een handboek voor het kwaliteitsmanagement kunnen overleggen en continue kwaliteitscontroles uitvoeren.

Om ervoor te zorgen dat resten van eerdere orders het actuele drukwerk niet verontreinigen, moet de werkomgeving altijd schoon worden gehouden.

Over de certificerende instituten

Over Ugra, die ons certificeerde voor PSO en vervolgbewerkingen van drukwerk

Ugra is de Zwitserse federatie van de druk- en media-industrie, die de standaardisering en normering van de internationale drukindustrie bevordert. Als een geaccrediteerd controlebureau in Zwitserland ligt het accent van Ugra op de werkzaamheden in de sectoren onderzoek en controle.  

Ugra is sinds 1986 actief lid van de Internationale Organisatie voor Normering (ISO) en vertegenwoordigt Zwitserland als afgevaardigde in de ISO-commissies ISO TC 130 (drukkerij-industrie) en ISO TC 6 (papierindustrie). 

Over Fogra, dat ons certificeerde voor PSD

Het Fogra Forschungsinstitut für Medientechnologien e.V. (onderzoeksinstituut voor mediatechnologie), dat is gevestigd in München, ondersteunt de druktechniek op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en toepassing. De vereniging is lid van de ISO TC 130 (drukkerij-industrie) commissie en zet zich in voor de standaardisering van druknormen.

Over CtP & Print

Het accent van CtP & Print QualityControl ligt op de procesoptimalisatie volgens ISO-drukstandaards en de procesoverkoepelende kwaliteitsborging voor de druk- en media-industrie. In 2004 opgericht door Thomas M. Schnitzler, introduceerde de onderneming in 2017 samen met Ugra de eerste Europese certificering van de vervolgbewerkingen van drukwerk bij Onlineprinters.