Wat is er eigenlijk nog over van de “Boekdrukkunst”? Deze beschrijving van het drukproces, dat door Johannes Gutenberg in het midden van de 15e eeuw werd ontwikkeld, duidt dat het niet puur gaat om ambacht, maar om culturele technologie. Maar hoe gaat dat vandaag de dag? De drukkers van tegenwoordig besturen technisch geavanceerde offset- en digitale drukmachines, ze worden niet drukker maar druktechnoloog of operator genoemd.

In plaats van leren schorten dragen ze moderne veiligheidskleding, ze controleren in zogenoemde control rooms met honderden sensoren en kolossale monitors of de instellingen van de machines het optimale drukresultaat opleveren. Bij Onlineprinters bestaat de taak van de druktechnologen er vooral uit om een zeer hoge drukkwaliteit te waarborgen. Om dat resultaat elk jaar voor enkele miljarden gedrukte producten te bereiken, werken zij volgens gedefinieerde processen en standaards.

Wat vaak in vergetelheid raakt: Gutenbergs nalatenschap bestaat er vooral uit dat hij de afzonderlijke elementen van de boekproductie dankzij de ontwikkeling van verplaatsbare letters tot een efficiënt proces heeft gemaakt, en daarmee de basis voor de industrialisatie van het drukken heeft gelegd. Daarmee heeft de overgang van het ambacht naar een industriële werkvorm in de boekdrukkunst al heel vroeg plaatsgevonden. Het artistieke van het drukwerk zat vooral in de smaakvolle vormgeving met afbeeldingen, kopergravures, etsen, lithografieën en andere decoratieve elementen.

Drievoudige kwaliteitscontrole door certificeringen

Al sinds 2006 houdt Onlineprinters zich intensief bezig met de standaardisering van zijn druktechnische processen. In eerste instantie vooral in de offsetdruk, die lange tijd de dominerende drukmethode was. In 2018 werden ook de afwerkingen van het drukwerk gecertificeerd, bijvoorbeeld processen als snijden, vouwen en binden. Nadat het digitaal drukken de laatste jaren duidelijk belangrijker is geworden, maakt de PSD-certificering voor het digitale drukproces triple certificeringen van Onlineprinters sinds juni 2019 compleet. Hiermee bepalen zij de norm op het gebied van online drukken.

Vanaf het begin begeleidt de kwaliteitsexpert Thomas M. Schnitzler de onderneming bij de processtandaardisering en is hij regelmatig in de drukkerijen van Onlineprinters te vinden. Hij prijst het vroegtijdig streven naar standaardisering van de onderneming en is ervan overtuigd dat dit strategisch gezien een belangrijke stap bij het uitzetten van hun nieuwe koers was. Hij gaat te werk als een pianostemmer, om de druktechnische omstandigheden te optimaliseren. Wat dat met voetbal te maken heeft, leest u in het interview met de expert.

Interview met Thomas M. Schnitzler

De blog van Onlineprinters: U bent een onafhankelijke expert en adviseur voor het drukproces. Waarom zijn certificeringen voor de drukbranche eigenlijk zo belangrijk?

Thomas M. Schnitzler: Certificeringen vormen op de eerste plaats een kwaliteitsbewijs voor klanten. Zij kunnen via het kwaliteitskeurmerk informatie inwinnen en ervan uitgaan dat een gecertificeerde drukkerij een bepaalde kwaliteit heeft bereikt en deze continu kan garanderen. Dat is een zeer positieve ontwikkeling, want vroeger bepaalde elke drukkerij in principe zelf wat zij onder kwaliteit verstonden – het resultaat was dan ook zeer wisselend. Daarom hebben onafhankelijk instituten als FOGRA standaardiseringsconcepten voor de drukbranche ontwikkeld, om een constante hoge kwaliteit te bereiken. In de offsetdruk is dat de ProcessStandard Offset (PSO), in de digitale druk de ProcessStandard Digital (PSD). Beide keurmerken garanderen een gestandaardiseerde procedure bij de vervaardiging van drukwerk, die voldoet aan de internationale norm ISO 12647-2.

De blog van Onlineprinters: Welke voordelen hebben klanten wanneer een drukkerij gecertificeerd is?

Thomas M. Schnitzler: Zij krijgen drukwerk in een constante, hoge kwaliteit. Dat is vooral belangrijk bij reorders: wanneer klanten bijvoorbeeld hun visitekaartje vier keer per jaar bestellen, verwachten ze terecht dat de kleur er elke keer hetzelfde uitziet en de bedrijfskleur correct weergegeven wordt. Gecertificeerde drukkerijen kunnen dat garanderen, want het kwaliteitsmanagement zorgt voor naleving van de standaards en waarborgt de kwaliteit van de productie van het drukwerk, van de gegevensregistratie tot en met het uiteindelijke gedrukte product. Klanten herkennen dat vooraf aan het kwaliteitskeurmerk, dat door onafhankelijke instituten wordt toegekend.

De blog van Onlineprinters: Onlineprinters heeft nu drie certificeringen, welke certificering is eigenlijk de belangrijkste? Voor offsetdruk, voor digitale druk of voor de afwerking?

Het drukvel heeft onder andere een signatuur, snijtekens, paskruizen en kleurenbalken nodig.

Thomas M. Schnitzler: Nou ja, dat is net als bij een triple in het voetbal: Het behalen van drie kampioenstitels achter elkaar is iets bijzonders en staat voor een uitstekende, constante prestatie van het team. In de drukproductie garandeert de triple de absolute kwaliteit van het gehele product. En elke afzonderlijke certificering draagt daar een steentje aan bij.

Dat maakt het volgende voorbeeld duidelijk: Er moet een jaarverslag met een hoge oplage in offsetdruk worden geproduceerd, en voordat de order wordt geplaatst bestelt de klant een paar proefexemplaren voor een presentatie bij de bedrijfsleiding. Deze exemplaren worden vanwege de kosten in digitale druk geproduceerd, maar moeten qua kleur dezelfde kwaliteit hebben als de aansluitende oplage gedrukt in offsetdruk. Beide drukmethoden moeten dus perfect op elkaar zijn afgestemd. En na het drukken moet bij het vouwen, snijden en binden net zo zorgvuldig gewerkt worden. Wanneer hierbij fouten ontstaan, is zelfs het mooiste drukwerk verpest. Net als bij een gemiste strafschop in blessuretijd of een tegendoelpunt in de laatste seconde. Men zegt niet voor niets in het voetbal “De wedstrijd is pas voorbij als de scheidsrechter het eindsignaal geeft”.

De blog van Onlineprinters: Bestaat er bij de certificering verschil tussen onlinedrukkerijen en “normale” drukkerijen”.

Thomas M. Schnitzler: Nee, de certificering is een procedure die onafhankelijk van het type drukkerij wordt uitgevoerd. Ook de grootte van de drukkerij is niet relevant – behalve het feit dat het certificeringsproces met zijn geïntegreerde kwaliteitsmanagement in een grote drukkerij tijdrovender is.

De blog van Onlineprinters: Sinds wanneer begeleidt u Onlineprinters bij de kwaliteitsborging en hoe gaat dat concreet in zijn werk?

Een medewerker controleert de kleurkwaliteit van een drukvel onder genormeerde lichtomstandigheden.

Thomas M. Schnitzler: Onlineprinters maakt al sinds 2006 gebruik van uniforme kwaliteitsstandaards en kwaliteitborging op het gebied van drukken. 13 jaar geleden – ik ben vanaf het begin van de partij – heb ik bij de toenmalige drukkerij en uitgeverij E. Meyer GmbH het onderwerp op de kaart gezet en continu verder ontwikkeld. Want om kwaliteit te bereiken, moet het gehele productieproces worden geoptimaliseerd: van de aangeleverde klantgegevens, via de interne gegevensverwerking tot en met het drukproces en de afwerking. Een belangrijke factor daarbij zijn de medewerkers die bij het proces betrokken zijn – zij zijn als het ware de spelers van het voetbalelftal en moeten de belofte waarmaken. Wij scholen, trainen en motiveren hen regelmatig, om een constante, gecertificeerde kwaliteit te kunnen waarborgen. Alleen zo blijft het team succesvol.

De blog van Onlineprinters: Wat voor invloed heeft de certificering op het percentage reclamaties?

Niet te veel, niet te weinig: De operator van de machine moet weten hoe hij een optimale inktbezetting op het aanwezige substraat realiseert.

Thomas M. Schnitzler: De certificering draagt er in belangrijke mate aan bij dat fouten, waar ze ook ontstaan, herkend en verholpen kunnen worden. Wij zoeken zeer genuanceerd naar oorzaken van fouten en kunnen het percentage fouten en daarmee ook de reclamaties van klanten tot een minimum beperken. Of dat met de videoscheidsrechter in het voetbal ook altijd lukt, dat weet ik niet zo zeker.

De blog van Onlineprinters: Wat kunnen andere onlinedrukkerijen van Onlineprinters leren?

Thomas M. Schnitzler: Onlineprinters bepaalt de norm met de drievoudige kwaliteitscertificering en laat zien dat kwaliteitsborging en -optimalisatie in de drukbranche tot succes leidt. En, dat dat alleen lukt met dagelijkse training!

Het interview werd afgenomen door Elke Zapf