Afbeelding van
Milieuvriendelijke productie

Uitstekend

4.59/5.00

Betrouwbare webshop

Meer dan 1 milj. tevreden klanten
Gratis verzending
Spoeddruk en spoedzending
Aanwijzingen m.b.t. productie- en levertijden:
Op 11-06-2020 is onze productie gesloten. Daardoor kunnen de levertijden 2 tot 3 extra werkdagen in beslag nemen. Onze klantenservice is op deze dag eveneens niet bereikbaar.
Vanaf 12-06-2020 zijn wij weer bereikbaar zoals gewoonlijk. Wij vragen uw begrip hiervoor.

020 262 19 19   Ma-vr 8-17 u

MILIEUVRIENDELIJKE PRODUCTIE

Wij maken gebruik van een zeer moderne productie-, meet en regeltechniek om een hoge mate van milieuvriendelijkheid te bereiken. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar daardoor kunnen wij ook hoogwaardig drukwerk aanbieden tegen lage prijzen. 

Maar voor alle techniek is iemand nodig die deze bedient. De kern van onze inspanningen om het milieu te beschermen en garant voor een zowel hoge kwaliteit van het drukwerk als de afwerking vormen onze medewerkers. Daarom maken wij gebruik van vakmensen uit de regio, een eigen productie en kwaliteitsborging en zorgen voor een voortdurende scholing van onze medewerkers.

Drukwerkvoorbereiding - plaatbelichting

Wij produceren drukopdrachten in principe in het zogenaamde verzameldrukprocedé. Dat betekent dat er meerdere drukopdrachten met dezelfde papiersoort en hetzelfde gramsgewicht als verzamelvorm worden geproduceerd. Daardoor benutten wij drukplaten en vellen papier op ideale wijze, doen iets goeds voor het milieu en kunnen voordelig produceren voor onze klanten.

Voor elke drukopdracht in de offsetdruk zijn individuele drukplaten nodig. Deze zorgen er in de drukmachine voor dat de vier basiskleuren cyaan, magenta, yellow en key (aandeel zwart) op de drukvellen worden aangebracht en er zo een perfect drukbeeld ontstaat. 

In tegenstelling tot de gebruikelijke drukwerkvoorbereiding die vóór de belichting van de drukplaten nog in meerdere stappen belichte films en filmmontages vereist, wordt bij ons sinds een paar jaar rechtstreeks op de drukplaat belicht. Bij de digitale drukwerkvoorbereiding spreekt men hierbij van de zogenoemde "Computer to Plate"-methode (CTP). 

Deze methode is vanuit milieu-oogpunt veel beter dan de meer bewerkelijker "Computer tot Film"-methode. Vanwege het zo weinig mogelijke aantal stappen wordt de benodigde hoeveelheid extra materialen zoals film, chemische middelen en filmspoelwater en de overige in dit verband optredende broeikasgasemissies gereduceerd. 

Absoluut noodzakelijke materialen zoals bijvoorbeeld lijm, spoelwater en drukplaatontwikkelaar worden door de zeer moderne techniek van Agfa tot een minimum beperkt. Alle afvalproducten worden zoveel mogelijk gerecycled en met een compleet gedocumenteerde afvalverwerkingslijst aan onze dienstverleners overhandigd. 

De door ons gebruikte aluminium drukplaten worden bovendien voor 99% gerecycled en vinden daarmee weer een weg in de kringloop van grondstoffen.

Ons machinepark bestaat onder andere uit de nieuwste vellenoffsetdrukmachines van de firma Heidelberger Druckmaschinen AG en digitale drukmachines van de firma HP. 

Algemene verbruiksmaterialen

Afhankelijk van het drukmachinetype drukken wij, indien mogelijk, zonder toevoeging van alcohol als productiemiddel, maar in ieder geval alcoholgereduceerd. Door de toepassing van speciale wasdoeken wordt een besparing aan wasmiddel van wel 70% bereikt en daardoor wordt een verontreiniging van het wasmiddel tot een minimum beperkt. Bovendien worden hoofdzakelijk biologische wasmiddelen toegepast. 

Centraal inktmanagement

Het inktmanagement van onze drukmachines is gebaseerd op metalen 300 kg-ruilcontainers. Dat heeft als voordeel dat er geen kleine inktblikken of inktcartridges worden gebruikt. Onnodig "plastic afval" wordt daarmee volledig vermeden. 

Een 300 kg-ruilcontainer van één basiskleur is te vergelijken met 150 cartridges van dezelfde kleur. Op die manier besparen we binnen slechts één week enkele duizenden plastic inktcartridges. Een ander voordeel van de 300 kg-ruilcontainer is, dat deze in tegenstelling tot inktcartridges helemaal leeg wordt gemaakt, er geen inkt ongebruikt in de container achterblijft en dat deze opnieuw kan worden gebruikt. 

Uitschot

Zoals gebruikelijk bij de vellenoffsetdruk moeten voor iedere drukopdracht zogenoemde "aanloopvellen" worden gedrukt. Deze zijn absoluut noodzakelijk om alle vereiste machine-instellingen (pasnauwkeurigheid, registercontrole, inkt enz.) in die mate voor te bereiden, dat het kwalitatieve verdere drukken van het product op zich kan worden uitgevoerd. Om dit uitschot (misdruk) zo klein mogelijk te houden, leggen wij het accent op continue controle van de machinekwaliteit. Dit gebeurt door een in intervallen gestuurde service door technici van de drukmachinefabrikanten. 

Door het gebruik van het "Prinect Inpress Control"-systeem, dat de inktbezetting op het drukvel in de lopende machine automatisch controleert, wordt de hoeveelheid niet-bruikbare drukvellen verder aanzienlijk verkleind.

Bedrijfstechniek en office

Waarom energie weggeven? Tijdens de zoektocht naar mogelijkheden om energie te besparen, zijn wij op natuurlijke hulpbronnen gestuit die al beschikbaar zijn: Wij winnen de afgegeven warmte van machines, compressoren en warmwaterleidingen terug via warmtewisselaars en kunnen daardoor een complete drukhal zonder extra energie verwarmen. 

Verder wordt door middel van filterinstallaties een maximum aan waterbesparing gewaarborgd. Verbruiksgestuurde compressoren, ventilatoren en luchtkasten zorgen voor een efficiënt energiegebruik. 

Principieel geldt in onze onderneming het credo: het voorkomen van afval gaat voor. Want het beste afval is het afval dat helemaal niet ontstaat. Onvermijdelijke afvalproducten worden zo goed mogelijk gescheiden en volgens materiaalgroepen opnieuw gebruikt of op verantwoorde wijze afgevoerd. 

Ook in het klein wordt het milieu ontzien: Een andere maatregel om het milieu te beschermen is de consequente recycling van inkt- en tonercartridges op de office-afdeling.