Milieu & Duurzaamheid

Milieu- en klimaatbescherming zijn voor ons al heel lang een belangrijk thema. ONLINEPRINTERS staat voor een respectvolle omgang met onze planeet door tijdens het drukken zo zuinig mogelijk met grondstoffen om te gaan. Met de succesvolle certificering van onze drukwerkproducten en hun fabricageprocessen, alsook verschillende onderscheidingen op het gebied van duurzaamheid en milieubescherming, hebben wij dit eens te meer kunnen bewijzen. 

 

 

FSC®

Met het FSC®-certificaat hebben wij bovendien kunnen aantonen dat de productketen bij de fabricage van drukwerk, van de productie- en servicefasen tot en met de afwerking en logistiek, zonder onderbrekingen verloopt en daarom voldoet aan de FSC®-standaards. De Forest Stewardship Council® (FSC®) is een internationale onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk, die het eerste systeem voor de certificering van verantwoord bosbeheer heeft opgericht, onderhoudt en verder ontwikkelt.

 

Meer informatie over FSC® vindt u onder Milieubescherming.

 

 

PEFCTM

Het "Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes" (PEFCTM) (Nederlands: "Certificeringssysteem voor duurzaam bosbeheer“) is de grootste onafhankelijke organisatie ter wereld die duurzaam bosbeheer controleert. Als PEFCTM-gecertificeerde dienstverlener voor drukwerk verplichten wij ons om voor de afzonderlijke printproducten gecertificeerde papiersoorten te gebruiken, die gemaakt zijn van celstof of hout afkomstig uit ecologisch, economisch en sociaal verantwoord en duurzaam bosbeheer.

 

Meer informatie over PEFCTM vindt u onder Milieubescherming.

 

 

ENERGIEMANAGEMENT CONFORM ISO 50001:2011

In een producerende onderneming als de onze is op veel plaatsen energie nodig: druk- en vervolgbewerkingsmachines draaien 24 uur per dag, technische uitrusting en benutting van de ruimte in de productiehallen verbruiken stroom, kantoren moeten worden verwarmd en serverruimtes moeten worden gekoeld.

 

Om ervoor te zorgen dat er op geen enkele plaats energie wordt verspild, heeft ONLINEPRINTERS zich laten certificeren conform DIN ISO 50001. Dit energiemanagementsysteem is bedoeld om alle bedrijfsinterne processen op het gebied van energie-efficiëntie onder de loep te nemen en daaruit strategieën te ontwikkelen waarmee het milieu kan worden ontzien. Een zeer verantwoordelijke omgang met onze natuurlijke hulpbronnen blijkt bijvoorbeeld uit de standpunten op het gebied van stroom en warmte: door het gebruik van energie-efficiënte apparaten verbruiken we minder stroom, terwijl we dankzij warmteterugwinning bijna geen extra verwarming voor de productieruimtes nodig hebben. 

 

 

 

Imprim’Vert®

ONLINEPRINTERS heeft zijn certificering van het Frans milieukeurmerk Imprim’Vert®  (in het Nederlands: groen drukken) vernieuwd. Bij de hercertificering door de Franse auditeur Benoît Moreau, kon het bedrijf aantonen dat het zich houdt aan de strenge richtlijnen van de milieucertificering.

Daartoe behoren: normconforme afvoer van gevaarlijk afval, veilige opslag van vloeistoffen die schadelijke stoffen bevatten, geen gebruik van giftige stoffen, bewaking van het energieverbruik evenals de milieubewustwording van medewerkers en klanten.

Het Franse milieukeurmerk Imprim’Vert®

Met het label worden drukkerijen gecertificeerd die gevestigd zijn in Frankrijk of leveren aan klanten in Frankrijk, en bereid zijn zich te onderwerpen aan de regelmatige audits. Een netwerk van 200 milieufunctionarissen begeleidt de drukkerijen bij de ontwikkeling en uitvoering van hun milieustrategie. In 2019 waren in totaal 1852 drukkerijen in de Europese Unie met het Franse milieukeurmerk gecertificeerd.