leesrichting

Bij het aanmaken van de drukgegevens in het lay-outprogramma is het belangrijk op de leesrichting en/of vouwwijze van uw drukmotief te letten en de pagina's dienovereenkomstig uit te lijnen. Anders zou het motief op een pagina van het afgewerkte product op de kop kunnen staan.

 

Hieronder vindt u de volgende productvoorbeelden voor het aanmaken van gegevens: 

Daarom is de leesrichting van het drukmotief belangrijk

Bij de productie wordt eerst één pagina van het gewenste product bedrukt. Vervolgens wordt het materiaal om zijn verticale as gedraaid, vergelijkbaar met het omslaan van de bladzijde van een boek. Daarna wordt de achterkant bedrukt. Door deze technische processen kunnen zich, al naargelang uitlijning van de leesrichting, onverwachte situaties voordoen. Dat komt vooral voor bij producten waarbij de leesrichting op beide pagina's verschillend uitgelijnd moet zijn.

 

 

Voorbeeld: Postkaarten met een motief in staand formaat op de voorkant 

en een klassieke achterzijde in liggend formaat aan de achterkant.

Waarop u bij het aanmaken van de drukgegevens moet letten, kunt u vinden in de volgende toepassingsvoorbeelden.

Flyers

Flyers (staand formaat)

Gedrukt product

Het waarschijnlijk eenvoudigste voorbeeld is een flyer die aan beide kanten is bedrukt met telkens dezelfde leesrichting: Het gedrukte motief moet op de voor- en achterkant telkens in staand formaat zijn uitgelijnd en de tekst moet daarbij van links naar rechts lopen.

Pdf-bestand met drukgegevens

Rangschik de pagina's in de drukgegevens rechtop onder elkaar. Dit is bij bijna alle lay-outprogramma's de standaardinstelling. Uw pdf-bestand met drukgegevens dient er uit te zien als hierboven afgebeeld.

Flyers (liggend formaat)

Gedrukt product

Dubbelzijdig bedrukte flyers met dezelfde leesrichting in liggend formaat: Het gedrukte motief moet op de voor- en achterkant telkens in liggend formaat zijn uitgelijnd en de tekst moet daarbij van links naar rechts lopen.

Pdf-bestand met drukgegevens

Maak de pagina's in het lay-outprogramma onder elkaar en in liggend formaat aan. 

Aanwijzing: Onze flyer-templates zijn uitsluitend beschikbaar in staand formaat U kunt deze echter wel gebruiken. Converteer de template naar het liggende formaat, bij InDesign gaat dit bijvoorbeeld via het menu Bestand – Documentinstelling – Uitlijning. 

Belangrijk: Maak de pagina's in het lay-outprogramma aan zoals hierboven afgebeeld. Draai het pdf-bestand met drukgegevens naderhand niet.

Flyers met verschillende leesrichtingen

Gedrukt product

Drukmotief en tekst van de dubbelzijdig bedrukte flyers zijn verschillend uitgelijnd: Aan de voorkant is het als panorama aangemaakte motief in liggend formaat afgebeeld. De tekst op de achterkant is in staand formaat geplaatst.

Pdf-bestand met drukgegevens

Maak de beide pagina's in het lay-outprogramma onder elkaar en in staand formaat aan. Meng staand en liggend formaat niet door elkaar! 

Let erop dat de leesrichting op pagina 1 in het voorbeeld nu van boven naar beneden loopt. 

Tip: Draai het document voor het maken van de lay-out van de voorkant in liggend formaat in InDesign via het menu Weergave - Spread. Zo kunt u ontwerpen zonder uw hoofd te hoeven draaien. Wanneer de pagina klaar is, draait u deze voor de export weer terug naar het staande formaat.

Folders

Zeszijdige folders (zig-zagvouw, staand formaat)

Gedrukt product

Deze zeszijdige folder moet met een zig-zagvouw worden verwerkt en heeft op alle pagina's dezelfde leesrichting.

Pdf-bestand met drukgegevens

Maak de samengestelde en gerangschikte buiten- en binnenkant in het lay-outprogramma onder elkaar aan. Deze worden na het drukken tweemaal gevouwen. 

Voorbeeld: Voor een folder in het eindformaat DL (9,9 x 21 cm) bedragen de totale afmetingen van de later gevouwen buiten- resp. binnenkant in de drukgegevens telkens 30,1 x 21,4 cm. Dat resulteert uit de rondom benodigde snijmarge van 2 mm evenals de drievoudige breedte van het eindproduct. 

     0,2 + 9,9 + 9,9 + 9,9 + 0,2 = 30,1 cm totale breedte  
     0,2 + 21 + 0,2 = 21,4 cm totale hoogte 

Let er bij het ontwerpen op dat de titelpagina (1) op de buitenkant rechts is geplaatst. Op de onderste gerangschikte binnenkant zijn dan de binnenliggende pagina's met de achterkant (6) gerangschikt. 

Aanwijzing: Al naargelang de gekozen vouwwijze varieert de positie van de achterkant. Bij de wikkelvouw komt de achterkant bijvoorbeeld overeen met de middelste buitenkant (zie volgende punt).

Zeszijdiges folders (wikkelvouw, staand formaat)

Gedrukt product

Deze zeszijdige folder moet met een wikkelvouw worden verwerkt en heeft op alle pagina's dezelfde leesrichting.

Pdf-bestand met drukgegevens

Maak de samengestelde en gerangschikte buiten- en binnenkant in het lay-outprogramma onder elkaar aan. Deze worden na het drukken tweemaal gevouwen. 

Voorbeeld: Voor een vouwkaart in het eindformaat DL (10 x 21 cm) bedragen de totale afmetingen van de later gevouwen buiten- resp. binnenkant in de drukgegevens telkens 30,1 x 21,4 cm. De drie delen van een gerangschikte pagina vallen echter vanwege de gekozen wikkelvouw verschillend groot uit. De snijmarge bedraagt 0,2 mm. 

     0,2 + 9,7 + 10 + 10 + 0,2 = 30,1 cm totale breedte 
     0,2 + 21 + 0,2 = 21,4 cm totale hoogte 

Let er bij het ontwerpen op dat de titelpagina (1) op de buitenkant rechts naast de achterkant (6) is geplaatst. Op de onderste samengestelde binnenkant zijn dan de binnenliggende pagina's gerangschikt. 

Aanwijzing: Al naargelang de gekozen vouwwijze varieert de positie van de achterkant. Bij de zig-zagvouw komt de achterkant bijvoorbeeld overeen met de onderste rechter binnenkant (zie vorige punt).

Zeszijdiges folders inclusief antwoordkaart (zig-zagvouw, staand formaat)

Gedrukt product

De zeszijdige flyer moet met een zig-zagvouw worden verwerkt. Maar deze moet een antwoordkaart bevatten die per post wordt verstuurd en een andere leesrichting heeft.

Pdf-bestand met drukgegevens

Maak de samengestelde en gerangschikte buiten- en binnenkant in het lay-outprogramma onder elkaar aan. Deze worden na het drukken tweemaal gevouwen. 

Voorbeeld: Voor een folder in het eindformaat DL (9,9 x 21 cm) bedragen de totale afmetingen van de later gevouwen buiten- resp. binnenkant in de drukgegevens telkens 30,1 x 21,4 cm. Dat resulteert uit de rondom benodigde snijmarge van 2 mm evenals de drievoudige breedte van het eindproduct. 

     0,2 + 9,9 + 9,9 + 9,9 + 0,2 = 30,1 cm totale breedte
     0,2 + 21 + 0,2 = 21,4 cm totale hoogte

Let er bij het ontwerpen op dat de titelpagina (1) op de buitenkant rechts is geplaatst. De achterkant (6) is te vinden op de onderste gerangschikte binnenkant helemaal rechts en vormt met pagina 5 de antwoordkaart. 

Tip: Draai het document voor het maken van de lay-out van de voorkant in staand formaat in InDesign via het menu Weergave - Spread; zo kunt u ontwerpen zonder uw hoofd te hoeven draaien. Wanneer de pagina klaar is, draait u deze voor de export weer terug naar het staande formaat.

Postkaarten

Postkaarten (liggend formaat)

Gedrukt product

Bij postkaarten is de achterkant eigenlijk altijd uitgelijnd in liggend formaat. In dit geval is het drukmotief op de voorkant eveneens uitgelijnd in liggend formaat.

Pdf-bestand met drukgegevens

Plaats de pagina's in het lay-outprogramma onder elkaar en in liggend formaat. 

De afmetingen voor een standaardpostkaart in A6-formaat bedragen 10,5 cm in de hoogte en 14,8 cm in de breedte. In de drukgegevens dient nog een snijmarge van 2 mm per pagina te worden toegevoegd, dan bedragen ze 10,9 x 15,2 cm.

Postkaarten met verschillende leesrichtingen

Gedrukt product

Bij postkaarten is de achterkant eigenlijk altijd uitgelijnd in liggend formaat. In dit geval is het motief op de voorkant afgebeeld in staand formaat.

Pdf-bestand met drukgegevens

Maak de beide pagina's in het lay-outprogramma onder elkaar en in hetzelfde formaat aan. Meng staand en liggend formaat niet door elkaar! 

Let erop dat beide pagina's verschillende leesrichtingen hebben. Wanneer u beide in staand formaat aanmaakt, verschijnt de achterkant 90° gedraaid. Wanneer u de pagina's in liggend formaat aanmaakt, loopt de leesrichting op de voorkant anders. 

Aanwijzing: Onze templates voor postkaarten zijn uitsluitend beschikbaar in liggend formaat. 

Tip: Draai het document voor het maken van de lay-out van de pagina met de verschillende leesrichting in InDesign via het menu Weergave - Spread. Zo kunt u ontwerpen zonder uw hoofd te hoeven draaien. Wanneer de pagina klaar is, draait u deze voor de export weer terug naar het oorspronkelijke formaat.

Vouwkaarten

Vierzijdige vouwkaarten (liggend formaat)

Gedrukt product

De binnen- en buitenkanten van de vouwkaarten zijn hetzelfde uitgelijnd. Men kan de kaart als de pagina van een boek openslaan of omslaan en treft overal dezelfde leesrichting aan.

Pdf-bestand met drukgegevens

Maak de samengestelde en gerangschikte binnen- en buitenkant in het lay-outprogramma onder elkaar en in liggend formaat aan. Deze worden na het drukken in het midden gevouwen. 

Voorbeeld: Voor een vouwkaart in het eindformaat DL (21 x 10,5 cm) bedragen de totale afmetingen van de later gevouwen buiten- resp. binnenkant in de drukgegevens telkens 42,40 x 10,90 cm. Dat resulteert uit de rondom benodigde snijmarge van 2 mm evenals de dubbele lengte van het eindproduct. 
  
     0,2 + 21 + 21 + 0,2 = 42,4 cm totale breedte 
     0,2 + 10,5 + 0,2 = 10,9 cm totale hoogte 

Dat resulteert ook in de op het eerste gezicht ongebruikelijke volgorde van de pagina's: Achterkant (4) en titelpagina (1) moeten zich in de drukgegevens op de bovenste dubbele pagina bevinden, de binnenpagina's 2 en 3 op de onderste.

Zeszijdige vouwkaarten (wikkelvouw, staand formaat)

Gedrukt product

Een vouwkaart die net als een folder meervoudig in elkaar wordt gevouwen. De leesrichting is aan de binnen- en buitenkanten gelijk.

Pdf-bestand met drukgegevens

Maak de samengestelde en gerangschikte buiten- en binnenkant in het lay-outprogramma onder elkaar aan. Deze worden na het drukken tweemaal gevouwen. 

Voorbeeld: Voor een vouwkaart in het eindformaat DL (10 x 21 cm) bedragen de totale afmetingen van de later gevouwen buiten- resp. binnenkant in de drukgegevens telkens 30,1 x 21,4 cm. De drie delen van een gerangschikte pagina vallen echter vanwege de gekozen wikkelvouw verschillend groot uit. De snijmarge bedraagt 0,2 mm. 

     0,2 + 9,7 + 10 + 10 + 0,2 = 30,1 cm totale breedte 
     0,2 + 21 + 0,2 = 21,4 cm totale hoogte 

Let er bij het ontwerpen op dat de titelpagina (1) op de buitenkant rechts naast de achterkant (6) is geplaatst. Op de onderste samengestelde binnenkant zijn dan dus de binnenliggende pagina's gerangschikt. 

Aanwijzing: Al naargelang de gekozen vouwwijze varieert de positie van de achterkant. Bij de zig-zagvouw komt de achterkant bijvoorbeeld overeen met de onderste rechter binnenkant (zie volgende punt).

Zeszijdige vouwkaart (zig-zagvouw, staand formaat)

Gedrukt product

De zeszijdige vouwkaart moet met een zig-zagvouw worden verwerkt en heeft op alle pagina's dezelfde leesrichting.

Pdf-bestand met drukgegevens

Maak de samengestelde en gerangschikte buiten- en binnenkant in het lay-outprogramma onder elkaar aan. Deze worden na het drukken tweemaal gevouwen. 

Voorbeeld: Voor een vouwkaart in het eindformaat DL (9,9 x 21 cm) bedragen de totale afmetingen van de later gevouwen buiten- resp. binnenkant in de drukgegevens telkens 30,1 x 21,4 cm. Dat resulteert uit de rondom benodigde snijmarge van 2 mm evenals de drievoudige breedte van het eindproduct. 

0,2 + 9,9 + 9,9 + 9,9 + 0,2 = 30,1 cm totale breedte 
0,2 + 21 + 0,2 = 21,4 cm totale hoogte 

Let er bij het ontwerpen op dat de titelpagina (1) op de buitenkant rechts is geplaatst. Op de onderste gerangschikte binnenkant zijn dan de binnenliggende pagina's met de achterkant (6) gerangschikt. 

Aanwijzing: Al naargelang de gekozen vouwwijze varieert de positie van de achterkant. Bij de wikkelvouw komt de achterkant bijvoorbeeld overeen met de middelste buitenkant (zie vorige punt).

Vouwschema

Om u de vouwwijze, leesrichting en pagina-uitlijning van uw gedrukte product beter voor te kunnen stellen, kunt u een vouwschema voor uzelf maken. Neem een vel papier, vouw het zoals gewenst en schrijf er cijfers of voorbeeldteksten op.

Ons voorbeeld is een zeszijdige folder (wikkelvouw, staand formaat), met:

  • titelpagina (1) 
  • achterkant (6) 
  • binnenpagina's (2 - 4)