Overdrukken

Wat is overdrukken?

Wanneer in het document met drukgegevens twee gekleurde objecten over elkaar liggen, zijn er in het drukproces twee mogelijkheden: overdrukken of uitsparen.

Uitsparen

Gewoonlijk wordt het bovenste object regulier gedrukt en het onderste object op deze plaats uitgespaard. Van de onderliggende objecten worden dus alleen de delen gedrukt die door het bovenste object niet worden afgedekt.

Overdrukken

Bij overdrukken worden beide objecten over elkaar heen gedrukt. Op de plaats waar de objecten op elkaar liggen, ontstaat dan een vermenging van de kleuren van de bovenste en onderste kleur. Deze kleuroverlappingen worden echter door veel programma's in de standaardinstellingen niet afgebeeld, zodat ze tijdens het opmaken van de drukgegevens niet opvallen.

Wanneer is overdrukken gewenst?

In principe geldt: Ons systeem zet teksten in zwart met een lettergrootte van minder dan 12 pt automatisch op "overdrukken". Bij het aanmaken van drukgegevens dienen andere elementen met kleine vlakken zoals zwarte lijnen eveneens als overdrukkend te worden gedefinieerd. Juist bij de vormgeving van gekleurde vlakken kan ook bewust gebruik worden gemaakt van het overdrukken-effect.

Overdrukken-instellingen in de PDF controleren

Bij Adobe Acrobat heeft u de mogelijkheid de "Preview voor overdrukken" te activeren. Op die manier kunt u de overdrukken-instellingen controleren. Vooral bij brochures, catalogi of andere omvangrijke gedrukte producten is het de moeite waard om alle pagina's te controleren.