Inktbezetting

De totale inktbezetting wordt berekend uit het totaal van de kleurkanalen.

Maximale inktbezetting

De maximale inktbezetting geeft het totaal van de afzonderlijke kleurkanalen aan die, afhankelijk van productietijd en papier/bedrukbaar materiaal maximaal in het drukproces kan worden opgebracht.
Een te hoge inktbezetting leidt er tijdens het drukken toe dat de inkt vanwege de langere drogingstijd doordrukt op het volgende drukvel.

Onze adviezen voor de maximale inktbezetting luiden:

  • Gestreken papier: 330 %
  • Ongestreken papier: 300 %
  • Spoeddruk: 260 %
De totale inktbezetting wordt berekend uit het totaal van de kleurkanalen.

Voorbeeld:

Donkergroen vlak met de samenstelling 100 % cyaan, 40 % magenta, 100 % yellow en 60 % zwart


Inktbezetting = 100 % C + 40 % M + 100 % Y + 60 % K = 300 %

Minimale inktbezetting

Een te geringe inktbezetting leidt er tijdens het drukken toe, dat de inkt op het drukbare product al naargelang drukprocedé en bedrukbaar materiaal nauwelijks of helemaal niet te herkennen is. Daarom adviseren wij een minimale inktbezetting van ca. 3 tot 5 % per kleurkanaal, waarbij een kleur ook uit uit één afzonderlijk kleurkanaal kan bestaan (bijv. 5 % cyaan, 0 % magenta, 0 % yellow, 0 % zwart).

Een te geringe inktbezetting leidt er tijdens het drukken toe, dat de inkt nauwelijks of helemaal niet te herkennen is.

Voorbeeld:

Roze vlak met de samenstelling 5 % cyaan, 5 % magenta, 0 % yellow en 0 % zwart


Inktbezetting = 5 % C + 5 % M + 0 % Y + 0 % K = 10 %

In het algemeen adviseren wij om bij een normale productietijd een maximale inktbezetting van 300 % aan te houden.

Voor spoeddruk-orders en spoedzendingen dient u een maximale inktbezetting van 260 % niet te overschrijden. Anders kan het doordrukken van de inkt op het volgende vel vanwege de korte drogingstijdens niet worden uitgesloten.