Snijmarge en veiligheidsafstand

De snijmarge, ook wel afloop genoemd, geeft de rand aan die buiten het eindformaat van het drukwerk uitsteekt en door de snijmachine wordt verwijderd. Het eindformaat inclusief snijmarge wordt (bij ons) gegevensformaat genoemd. Zonder de toegevoegde snijmarge kan het gebeuren dat na de afloop witte strepen papier (flitsen) langs de rand blijven staan. Om dat te voorkomen moeten alle elementen die tot aan de rand van het eindformaat lopen, hierbuiten uitsteken en ook de snijmarge opvullen.

HET BELANGRIJKSTE IN ÉÉN OOGOPSLAG:

  • omlopend 2 mm (indien niet anders aangegeven)
  • vormgevende elementen buiten het eindformaat tot aan de rand van het gegevensformaat laten eindigen, de snijmarge dus ook opvullen

Maak in uw drukgegevens een snijmarge aan van omlopend 2 mm, indien niet anders aangegeven. Deze dient niet gewoon alleen kleurloos te zijn, maar dezelfde kleurgeving te hebben als het design aan de rand van het eindformaat. Wanneer zich bijvoorbeeld vlak langs de rand van uw drukmotief een (achtergrond-)element bevindt, moet dit ook in de snijmarge te zien zijn. Maar daarbij dient geen belangrijke inhoud van de foto buiten het eindformaat uit te steken, omdat deze zou kunnen worden aangesneden.

De snijmarge/afloop geeft de rand aan die buiten het eindformaat van het drukwerk uitsteekt en door de snijmachine wordt verwijderd.

Waarvoor is de snijmarge/afloop nodig?

Bij het afsnijden op het eindformaat kunnnen afwijkingen van maximaal een millimeter ontstaan.

De snijmarge/afloop is daarom bedoeld als speelruimte voor deze eventuele snijverschillen.

Veiligheidsafstand voor belangrijke design-elementen

Belangrijke grafische en tekstuele informatie dient minimaal 4 mm van het eindformaat verwijderd te worden geplaatst, indien niet anders aangegeven.

Wanneer men de snijmarge/afloop daarbij rekent, dienen deze elementen dus ten minste 6 mm van de rand van het document met drukgegevens af te liggen.

HET BELANGRIJKSTE IN ÉÉN OOGOPSLAG:

  • 4 mm tot het eindformaat (indien niet anders aangegeven)

Let erop dat bij producten als catalogi of brochures met wire-o binding grotere veiligheidsafstanden noodzakelijk kunnen zijn.

Meer informatie daarover vindt u op het datasheet van het desbetreffende product.

De veiligheidsafstand zorgt ervoor dat er geen belangrijke grafische of tekstuele informatie wordt doorsneden.

Merktekens en hulplijnen

U kunt voor de vormgeving van uw drukbare product in het lay-outprogramma gebruikmaken van merktekens en hulplijnen (bijv. snij- of vouwmerktekens of fiducials). Bij het exporteren van het bestand met drukgegevens mogen deze echter niet mee worden uitgevoerd.

Wanneer dat om programmatechnische redenen niet mogelijk is, dient u bij het aanmaken van de drukgegevens alleen snijmerktekens in te voegen.